Tagged: thành lập doanh nghiệp

0

Mẫu điều lệ công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ CÔNG TY …………………………………………………. Chúng tôi, gồm những cổ đông sáng lập có tên như sau:  STT Họ và tên (cổ đông sáng lập) Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông là cá nhân ) Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc  hộ chiếu đối...

0

Mẫu điều lệ công ty tnhh hai thành viên trở lên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………. Chúng tôi, gồm những thành viên có tên như sau:  STT   Tên thành viên   Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Quốc tịch Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc  hộ chiếu đối với cá nhân hoặc Giấy...

0

Mẫu danh sách thành viên công ty tnhh hai thành viên

Phụ lục I-6 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY   STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày,...

0

Mẫu thông báo sử dụng mẫu dấu công ty tnhh hai thành viên trở lên

  CÔNG TY ………. Số: …….      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ………., ngày…….tháng…….năm…… THÔNG BÁO Về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh……… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………. Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………. Thông tin về...

0

Giấy đề nghị đăng ky kinh doanh công ty tnhh hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……….., ngày…… tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): TRẦN HOÀNG C là người đại diện theo pháp luật...

0

Bảng giá đăng ký kinh doanh trọn gói tại Đồng Nai

Tải về:  BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 22 8 ngày, 2.200.000 đồng BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRỌN GÓI 22A 20 ngày, 7.400.000 đồng (Trường hợp thuế môn bài bậc 4, đóng nửa năm) BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRỌN GÓI 22B 24 ngày, 5.500.000 đồng Asadona tư vấn và thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan nhà nước, thực hiện ĐỦ...

0

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói dành cho doanh nghiệp lớn

Asadona tư vấn và thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan nhà nước, thực hiện ĐỦ và ĐÚNG các thủ tục pháp lý, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và tránh sai sót trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Khách hàng lưu ý: Đây là gói dịch vụ lớn dành cho doanh nghiệp lớn hoặc doanh nhân giàu...

0

Dịch vụ đăng ký kinh doanh Đồng Nai

Dịch vụ đăng ký kinh doanh Đồng Nai Asadona là tổ hợp dịch vụ hỗ doanh nghiệp khu vực tỉnh Đồng Nai. Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai là một thế mạnh của chúng tôi với hơn 20 doanh nghiệp khách hàng mỗi tháng, và hơn 1.000 doanh nghiệp trong 7 năm qua. Dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói tại Đồng...

0

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai

Asadona tư vấn đăng ký kinh doanh tại Đồng Nai, miễn phí cho các doanh nghiệp mới thành lập và nhận thực hiện thủ tục pháp lý đó khi doanh nghiệp có yêu cầu. Các dịch vụ gồm: Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai: 1. Tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp: lựa chọn loại hình doanh nghiệp, mô hình và cơ cấu...

0

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty TNHH MTV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Khó huy động vốn, ít thành viên gây cảm giác công ty nhỏ. Công ty TNHH một thành viên khi thêm thành viên phải chuyển loại hình doanh nghiệp. Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Trách nhiệm...

0

Hướng dẫn đăng công bố thông tin thành lập doanh nghiệp

Công bố thông tin thành lập doanh nghiệp Câu hỏi 1: Doanh nghiệp phải đăng bố cáo trong những trường hợp nào? Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký...

0

Các bước thanh lập doanh nghiệp tại Đồng Nai

Doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh, lập công ty tại Đồng Nai phải thực hiện các thủ tục sau: 1. Đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai TT Công việc: Đăng ký kinh doanh Thời gian Phí nhà nước Phí dịch vụ 1 Soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh, tra cứu tên công ty, photo công...

Call Now Button