Category: Biểu mẫu đăng ký kinh doanh

2

Thủ tục và hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thay đổi giấy phép kinh doanh? Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là gì? Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cần những thành phần hồ sơ giấy tờ gì? Quy định về người đại diện theo pháp luật ra sao? Cần những hồ sơ gì? Đăng...

3

Thủ tục và biểu mẫu thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

Thay đổi vốn điều lệ là hoạt động thường gặp của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Khi thay đổi vốn điều lệ, phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp. Hãy cùng Đăng ký kinh doanh Đồng Nai tìm hiểu cần những hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục này nhé. Thủ tục thay đổi vốn...

5

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp không tránh khỏi việc thay đổi nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính là vấn đề mà doanh nghiệp hay gặp phải. Đăng ký kinh doanh Đồng Nai sẽ giới thiệu cho quý bạn đọc những thủ tục, hồ sơ, những thắc mắc về thay đổi địa chỉ trụ...

2

Hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp tưởng chừng là nội dung đơn giản trong các thủ tục thay đổi. Tuy nhiên đây là lại là nội dung công việc cần có sự hiểu biết sâu rộng của chuyên viên tư vấn pháp lý vì mỗi ngành nghề mỗi lĩnh vực hoạt động lại có những quy định pháp luật...

2

Hồ sơ, thủ tục thay đổi tên công ty mới nhất

Tên công ty rất quan trọng xác định một doanh nghiệp cụ thể với doanh nghiệp khác, là cơ sở để tạo nên thương hiệu trên thị trường, mang tính xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu thay đổi tên. Bài viết dưới đây giúp bạn đọc biết được...

0

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

PHỤ LỤC II-4 TÊN DOANH NGHIỆP——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …  THÔNG BÁO Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in...

0

Biểu mẫu thông báo thay đổi thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

PHỤ LỤC II-3 TÊN DOANH NGHIỆP——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … … THÔNG BÁO Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………. Mã số doanh...

0

Biểu mẫu thông báo thay đổi đại diện pháp luật

PHỤ LỤC II-2 TÊN DOANH NGHIỆP——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … … THÔNG BÁO Thay đổi người đại diện theo pháp luật Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………. Mã...

0

Biểu mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

PHỤ LỤC II-1 TÊN DOANH NGHIỆP——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … … THÔNG BÁO Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………. Mã...

0

Biểu mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền

PHỤ LỤC I-10 DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN STT Chủ sở hữu/Cổ đông là tổ chức nước ngoài Tên người đại diện theo ủy quyền Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc...

0

Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Công ty hợp doanh

PHỤ LỤC I-9 DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số,...

0

Biểu mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần – Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

PHỤ LỤC I-8 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI STT Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài1 Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài Giới tính Quốc tịch Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông là cá nhân nước ngoài Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa...

Call Now Button