Category: Biểu mẫu đăng ký kinh doanh

0

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỢC CHUYỂN TỪ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —–*—– ĐIỀU LỆ CÔNG TY ……………………………   Ông/bà:……………………………………………………………………………………….. Giới tính………………. Sinh ngày: ……………………………….. .Dân tộc:…………………………………. Quốc tịch:……………. CMND...

0

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH – HUYỆN TRẢNG BOM

PHỤ LỤC III-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-                                                                        ………..,ngày……tháng…….năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Kính gửi: Phòng Tài...

Call Now Button