Tagged: mẫu giấy đề nghị

0

Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh công ty tnhh một thành viên được chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ……., ngày…….tháng…….năm……. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………. là người đại diện theo pháp luật của công ty. 1. Đăng ký công ty trách...

0

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh – huyện trảng bom

PHỤ LỤC III-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-                                                                        ………..,ngày……tháng…….năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Kính gửi: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Trảng Bom Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:…………………. Sinh ngày:………………………… Dân tộc:………………………… Quốc tịch:………………… Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………………………….. Ngày...

0

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh – tp. biên hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH  Kính gửi: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch TP Biên Hòa Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  …………………………………………….. Giới tính: ………………………………. Sinh ngày:……………………………………….. Dân tộc: Kinh …………………      Quốc tịch: Việt Nam……………… Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………………………………………………...

0

Mẫu giấy đề nghị công ty chuyển đổi loại hình một thành viên thành hai thành viên

Phụ lục I-3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……….., ngày…… tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ………. Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………………… là người đại diện theo pháp luật của công ty....

Call Now Button