Các bước thanh lập doanh nghiệp tại Đồng Nai

Doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh, lập công ty tại Đồng Nai phải thực hiện các thủ tục sau: 1. Đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai TT Công việc: Đăng ký kinh doanh Thời gian Phí nhà nước Phí dịch vụ 1 Soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh, tra cứu tên công ty, photo công...