Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi hoặc thêm bớt thành viên phài làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh. Không có quyền phát hành cổ phiếu. Giới...