Tagged: hộ kinh doanh

0

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh – huyện trảng bom

PHỤ LỤC III-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-                                                                        ………..,ngày……tháng…….năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH Kính gửi: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Trảng Bom Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:…………………. Sinh ngày:………………………… Dân tộc:………………………… Quốc tịch:………………… Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………………………….. Ngày...

0

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh – tp. biên hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH  Kính gửi: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch TP Biên Hòa Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  …………………………………………….. Giới tính: ………………………………. Sinh ngày:……………………………………….. Dân tộc: Kinh …………………      Quốc tịch: Việt Nam……………… Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………………………………………………...

0

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Biên Hòa – Đồng Nai Hiện nay có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh tại thành phố Biên Hòa và các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai. Khách hàng nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ qua điện thoại...

0

Các vấn đề về hình thức hộ kinh doanh

 Chủ hộ kinh doanh Đối tượng được thành lập hộ kinh doanh: – Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. – Một nhóm cá nhân có đủ điều kiện vừa nêu. – Hộ gia đình. Khi nào phải đăng ký kinh doanh Mọi hoạt động kinh doanh đều phải đăng ký kinh...

Call Now Button