Tagged: đăng ky nhãn hiệu

0

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền

Gần đây trong những chương trình gọi vốn trên truyền hình, ta thường nghe các nhà đầu tư hỏi doanh nghiệp có sở hữu thương hiệu không, có văn bằng chứng nhận quyền sở hữu với nhãn hiệu của mình hay không. Vì việc đó rất có giá trị đối với sản phẩm dịch vụ của một doanh nghiệp. Trong thời đại của kinh...

0

Thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Nội dung chính Quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp Những điều kiện để có quyền đăng ký thương hiệu Khả năng phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa 1. Nhãn hiệu hàng hoá là gì, các yếu tố cấu thành nhãn hiệu hàng hóa. 2. Những dấu hiệu nào có thể được bảo hộ là Nhãn hiệu hàng hóa. 3....

0

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Đồng Nai

Nội dung chính Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Biên Hòa – Đồng Nai Trước khi đăng ký nhãn hiệu: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: Thực hiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu: Theo dõi hồ sơ đăng ký: Chi phí dịch vụ: Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Biên Hòa – Đồng Nai Asadona nhận đăng ký nhãn hiệu...

Call Now Button