Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty TNHH MTV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Khó huy động vốn, ít thành viên gây cảm giác công ty nhỏ. Công ty TNHH một thành viên khi thêm thành viên phải chuyển loại hình doanh nghiệp. Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Trách nhiệm...