Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty TNHH MTV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Khó huy động vốn, ít thành viên gây cảm giác công ty nhỏ....