Tagged: bảng mã ngành

0

Bảng mã ngành các ngành xây dựng

Bảng mã ngành các ngành xây dựng XÂY DỰNG 4100 41000 Xây dựng nhà các loại Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 42101 Xây dựng công trình đường sắt 42102 Xây dựng công trình đường bộ 4220 42200 Xây dựng công trình công ích 4290 42900 Xây dựng công trình kỹ thuật...

0

Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh Hệ thống ngành nghề và mã ngành đăng ký kinh doanh được quy định trong 2 văn bản là Quyết Định 10/2007/QĐ-TTg  của Thủ tướng chính phủ và Quyết Định 337/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và đầu tư. Khách hàng có thể tải về tại đây: HỆ THỐNG MÃ NGÀNH KINH TẾ – THEO QUYẾT ĐỊNH 10/2007...

Call Now Button